Stichting Kinder Komputer Wereld
Copyright © 2013   •   All Rights reserved   •   E-Mail: contact@stichtingkinderkomputerwereld.nl
Back to Home
'Groen Computeren'
Groen Computeren

Computers brengen, net als andere apparatuur, voor- en nadelen met zich mee.
Wij beperken ons hier tot de invloed van personal computers (PC) op ons milieu.
PC’s bevatten een redelijk aantal stoffen die, wanneer ze ongecontroleerd ons milieu binnenkomen, nogal wat schade aan kunnen richten aan de gezondheid van zoogdieren, waaronder de mens. Het gaat hier met name om zgn. zware metalen en brandvertragers.

Om dit te voorkomen zorgen wij ervoor dat al ons productieafval volgens de huidige normering wordt gesorteerd, afgevoerd en verwerkt. Wij garanderen u dat ons afval niet in derde wereld landen terecht komt. Wij zorgen zelf voor ons afval. Stromen zoals ferro, non-ferro, kunststoffen, bekabeling, printplaten, accu’s & batterijen, papier & karton , hard & zacht plastic en glas vinden via onze stichting hun weg naar genormeerde en gecertificeerde eindverwerkers in Nederland . Dat garanderen wij u.

Dat is allemaal goed voor ons milieu, althans het vormt geen belasting voor ons milieu.
Ook het hergebruik van de apparatuur (het tweede leven) vormt geen belasting voor ons milieu. In tegendeel.